"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

วิสัยทัศน์ อบต.น้ำหมัน "สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม แหล่งท่องเที่ยวตระการตา" องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ยินดีต้อนรับ 0-5581-9638  E-mail : nammunlocal@gmail.com 

[21 พ.ย. 2562]

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเพลิงป่าหว่าน จำนวน ๓ ช่วง)หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จัง

รายละเอียด :

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเพลิงป่าหว่าน จำนวน ๓ ช่วง)  ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ ม., ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม., ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. มีความยาวรวม ๒๘๒ เมตร หรือมีพื้นที่รวามกันไม่น้อยกว่า ๘๔๖ ตรม.  หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์


ไฟล์เอกสาร :

สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 7 125 419 626 3946 3946 3.238.184.78