"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

วิสัยทัศน์ อบต.น้ำหมัน "สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม แหล่งท่องเที่ยวตระการตา" องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ยินดีต้อนรับ 0-5581-9638  E-mail : nammunlocal@gmail.com 

สมาชิกสภา อบต. น้ำหมัน

นายสมหวัง นวลมะ

ประธานสภา อบต.

นายประยุทธ อินทะสอน

รองประธานสภา อบต. / ส.อบต.หมู่ 9

นายไกรทอง แปงการิยา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

นายปิยะพงษ์ ตาทา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายหวัน สร้อยพิทักษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายชัยศักดิ์ อินทะสอน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นายสุเมฆ ดีบี้

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นายบุญธรรม แหยมบุรี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นางวันทนา เจาะจง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นางสาวฐานิตา สุวรรณลำภา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

นายสุทัศน์ อินทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

นายสุทิน พันธ์ห้วยเสียม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายสมชาย ตาวงศ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายอำพร จันทะมูลลา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายนัด สร้อยผาจุด

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายธนพล ตานะ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นางอุทิศ ใสพิมพ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

นายไฉน คำพัฒน์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

นายโรย ขันตัน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

นายสิน ปานานนท์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11

นายสะเทือน พุ่มไสว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11

นายบุญส่ง สิมเชื้อ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

นางณัฐธิดา จันทร์วิเชียร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 1 229 395 626 3922 3922 3.219.31.204