"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

        วิสัยทัศน์  “สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์   เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม  แหล่งท่องเที่ยวตระการตา”  

            Facebook : อบต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

                เว็บไซต์ อบต. น้ำหมัน   www.nammunlocal.go.thสมาชิกสภา อบต. น้ำหมัน

นายประยุทธ อินทะสอน

ประธานสภา อบต. ม.9

นายสิน ปานานนท์

รองประธานสภา อบต. / ส.อบต.หมู่ 11

นายสถาพร นวลมะ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

นางลัดดา แซ่เจีย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายชัยศักดิ์ อินทะสอน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นางวันทนา เจาะจง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นายสงกรานต์ อิสรารักษ์ชีวิน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

นายสวิง ขัดเชิง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายนัด สร้อยผาจุก

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายสงกรานต์ เสนใส

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายอรูณร์ คำพัฒน์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

นายอุดม อินชื่น

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 4 490 1456 1285 2183 6776 13467 3.239.129.91