"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

        วิสัยทัศน์  “สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์   เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม  แหล่งท่องเที่ยวตระการตา”  

            Facebook : อบต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

                เว็บไซต์ อบต. น้ำหมัน   www.nammunlocal.go.thข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน

ที่อยู่ อบต.น้ำหมัน 90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โทร 0-5581-9638 โทรสาร 0-5581-9639

 E-mail : nammunlocal@gmail.com


หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน

ห้องนายก อบต. โทรศัพท์ 0-5581-9638 ต่อ 12

ห้องปลัด อบต. โทรศัพท์ 0-5581-9638 ต่อ 13

สำนักปลัด โทรศัพท์ 0-5581-9638 ต่อ 11 โทรสาร 0-5581-9639

กองคลัง โทรศัพท์ 0-5581-9638 ต่อ 14

กองสาธารณสุข โทรศัพท์ 0-5581-9638 ต่อ 15

กองการศึกษา โทรศัพท์ 0-5581-9638 ต่อ 16

กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์/โทรสาร 0-5504-0137

กองช่าง โทรศัพท์ 0-5504-9718


Social Network Social ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน

Facebook อบต.น้ำหมัน ใช้ชื่อว่า อบต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002980969836 


พบเห็นการทุจริต/รับเรื่องราวร้องทุกข์ โทรศัพท์ 0-5581-9638 ต่อ 11 โทรสาร 0-5581-9639
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 2 490 1454 1285 2181 6776 13465 3.239.129.91