"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

วิสัยทัศน์ อบต.น้ำหมัน "สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม แหล่งท่องเที่ยวตระการตา" องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ยินดีต้อนรับ 0-5581-9638  E-mail : nammunlocal@gmail.com 

[28 พ.ค. 2563]

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลฯ

รายละเอียด :

           คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 126, 127 เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งที่ต้องห้ามดำเนินกิจการและกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศ ดังนี้

          1. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563

          2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามมาตรา 126 พ.ศ.2563


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 11 32 41 589 1440 1440 3.233.229.90